Izleti

Kamp Ninska Laguna i Zadar Nin regija odlična su startna točka za izlete u najbolje hrvatske nacionalne parkove.

Kornati nacionalni park

National Park Kornati

Arhipelag sa 150 otoka, otočića i hridi. Od 150 kornatska otoka, 89 ih je zbog izuzetnih krajobraznih ljepota, zanimljive geomorfologije, velike razvedenosti obalne crte i naročito bogatih biocenoza morskog ekosustava, godine 1980. proglašeno nacionalnim parkom.

Slapovi rijeke Krke

Krka National Park Sa svojih sedam slapova i ukupnim padom od 242 m, Krka je prirodni fenomen. Životinjski svijet nacionalnog parka vrlo je bogat s brojnim endemičnim, rijetkim i ugroženim vrstama. Tu je i raznolik biljni svijet sa preko 850 vrsta.

Plitvička jezera

Plitvice National Park

Plitvička jezera su jedan najstarijih nacionalnih parkova u jugoistočnoj Europi I najveći nacionalni park u Hrvatskoj. 1979. godine nacionalni park Plitvička jezera je uvršten na UNESCO registar svjetske baštine.

Nacionalni park Paklenica

Paklenica National Park

Paklenica je zajednički naziv za dvije kanjonske doline s visokim liticama, koje se okomito na smjer pružanja planine, usjecaju od mora do pod najviše vrhove. Na dodiru mora i planine, u okomito urezanim i dubokim kanjonima podgorske doline koja prati glavni greben Velebita, obilje je zanimljivih i nesvakidašnjih prirodnih pojava. Iskonska priroda pobuđuje znatiželju ljudi i nadahnjuje posjetitelje.

NAPOMENA: Trenutno niti jednu od gore navedenih mogućnosti kamp Ninska Laguna ne pruža, ne organizira, niti posreduje. Na gostu je da se o svemu informira, organizira ili kontaktira organizatore usluga. Kamp Ninska Laguna može pomoći pružajući informacije koje posjeduje.